skip to content

Voor ouders of leerkrachten met een hulpvraag biedt Schoolplein als groot voordeel: één loket, voor een breed aanbod aan oplossingen. Bij Schoolplein vullen deskundigen elkaar aan. Als team zijn wij beter en sneller in staat behandeling en advies op een professionele, efficiënte en vraaggerichte manier te realiseren en op elkaar af te stemmen.

Wat is Schoolplein?


Schoolplein wordt gevormd door een team van deskundigen bestaande uit een psycholoog/orthopedagoog, een logopedist (NVLF dyslexiebehandelaar/NVLF therapeut préverbale logopedie), een kinder(bekken)fysiotherapeut en een remedial teacher. Zij beschikken allen over specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren in de leefijd van 0 tot 18 jaar.