skip to content

Schoolplein wordt gevormd door een team van deskundigen bestaande uit een psycholoog/orthopedagoog, een logopedist en een kinder(bekken)fysiotherapeut. en een remidial teacher. Zij beschikken allen over specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren in de leefijd van 0 tot 18 jaar.

Waarom Schoolplein?


Voor ouders of leerkrachten met een hulpvraag biedt Schoolplein als groot voordeel: één loket, voor een breed aanbod aan oplossingen. Bij Schoolplein vullen deskundigen elkaar aan. Als team zijn wij beter en sneller in staat behandeling en advies op een professionele, efficiënte en vraaggerichte manier te realiseren en op elkaar af te stemmen. Wij stellen het belang van kind en ouders voorop en werken resultaatgericht.