skip to content

REMEDIAL TEACHER

Renée Brakel

Rijdt 75

6631 AR Horssen

0487-542732

06-11025876

reneebrakel@gmail.com

 

 

Remedial Teacher


 

Remedial teacher

  

  • Pedagogisch/didactisch onderzoek op het gebied van lezen, spelling en rekenen

  • Individuele begeleiding van kinderen in het basisonderwijs met problemen op het gebied van lezen, spelling, rekenen en andere aspecten (motivatie, concentratie en taakaanpak) die de schoolvorderingen bemoeilijken

  • Advisering aan c.q. samenwerking met de ouders, de leerkrachten en andere betrokkenen